ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot o nazwie KOMINKI DELUXE Ilona Brysch z siedzibą w Dobrodzieniu,  46-380 Dobrodzień, ul. Wojska Polskiego 78 dalej zwany administratorem. Kontakt z administratorem możliwy jest również drogą elektroniczną, adres e-mail: biuro@kominki-deluxe.pl

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku, (dalej: Rozporządzenie) tj.: art. 6 ust 1 lit b), co oznacza, że przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym do:

 • złożenia zamówienia;
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży na internetowej platformie handlowej Allegro;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zapytań, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia), którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywanie kategorii ofert na podstawie Twojej aktywności;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • zapewnienie pozytywnych doświadczeń oraz dbanie o satysfakcję klientów umożliwiając szybki kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia)

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, tj: podmiotom stanowiącym wsparcie informatyczne, podmiotom zapewniającym usługi płatnicze czy tworzące reklamy spersonalizowane bądź firmom kurierskim. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym na podstawie stosowanych przepisów prawnych.

OKRES PRZECHOWYWANIA

W przypadku Klientów składających zamówienie ale nie dokonujących zakupu – dane przechowywane będą przez okres około 6 miesięcy.

W przypadku Klientów dokonujących transakcji kupna-sprzedaży –  dane przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakupu.

Jeżeli korzystałeś ze strony internetowej administratora i nie zmieniłeś ustawień przeglądarki zezwalając na zapisywanie plików cookies to chcemy abyś widział, że przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów prezentacji reklamy spersonalizowanej do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W sytuacji gdy zależało Ci na szybkim kontakcie z nami, dane, które nam przekazałeś (numer telefonu i/llub adres e-mail) będziemy przechowywali przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i wszelkich wyjaśnień.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo do uzyskania kopii danych,
 3. prawo do sprostowania danych,
 4. prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 5. prawo do usunięcia danych, jeżeli wystąpią podstawy prawne,
 6. prawo do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe,
 7. prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas,

wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: biuro@kominkideluxe.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora;

 1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

PROFILOWANIE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez administratora polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

DODATKOWE INFORMACJE

Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu dostawy numeru telefonu i adresu e-mail jest konieczne do przyjęcia zamówienia i jego realizacji a ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.kominkideluxe.pl jest dobrowolne a zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej możesz zatrzymać proces zapisywania plików cookies.

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne i niezbędne do nawiązaniu z Tobą kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych administrator stosuje odpowiednie rodzaje zabezpieczeń.